19/5 - Ο Χρήστος Νινιός Live στο Νηπιαγωγείο Ρακομελάδικο (Πύργος)